ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูดโต้ตอบสื่อสารโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่ น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ในชั้นเรียนจะได้มีโอกาสฝึกการสนทนากับเพื่อนนักเรียนที่มีภาษาจีนระดับเดียวกันเป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งจะ เป็นการสนทนาผ่านการเล่นเกมส์ การพูดคุย และการสวมบทเป็นตัวละคร ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็ยังช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ รูปแบบประโยค และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย นักเรียนสูงสุดไม่เกิน 10 คนต่อห้องเรียนเท่านั้น สอนไม่เข้าใจ คุยกับอาจารย์ได้ตัวต่อตัว
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาถูก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ pantip โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษฟรี สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub