ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
คอร์สเรียนสำหรับเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นแบบครอบคลุมทั้งหมด โดยเปิดให้บริการผ่าน "JF Japanese e-Learning Minato" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริหารจัดการโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation) มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) คือ เครื่องมือสำหรับพิจารณาวิธีการสอน วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มาตรฐานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิด CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) อันเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาในยุโรป การใช้มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) จะทำให้เราทราบถึงระดับความสามารถในภาษาญี่ปุ่นว่า สามารถทำอะไรได้ และทำได้ในระดับใด
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาถูก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ pantip โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษฟรี สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub