ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยการเรียนการสอนที่สนุกและเข้าใจง่ายได้ที่โรงเรียนเอฟวรี่เดย์ไทย! จากระดับพื้นฐานสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษา ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ ในกรุงเทพฯ (อาทิ สมาคมฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพฯ) ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย 2 คน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการสนทนาอย่างทั่วถึง หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ และอีกมากมาย โดยสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สามารถเลือกได้ทั้งแบกลุ่มย่อย 2 คน และตัวต่อตัว เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่ ตามความสะดวกของผู้เรียน โดยชาวฝรั่งเศสเจ้าของภาษาที่มีความรู้ทางด้านภาษาไทย ในหลักสูตรมี 6 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหาการเรียนการสอนและแบบเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเท็กซัส ร่วมกับแบบเรียนอื่นๆ ที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนการสอนจากเรา
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาถูก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ pantip โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษฟรี สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub