ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน PLC เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวพื้นฐานทางภาษาและคำศัพท์ต่าง ๆ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์คนไทย การสร้างคำศัพท์ การฝึกฝนทางด้านการพูดและการฟัง เรียนรู้การแต่งประโยคอย่างง่ายๆ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นด้านทักษะทางภาษาและการสร้างความมั่นใจในการใช้งาน เช่น การพูด ฟัง และการแสดงบทบาทสมมติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปหรือเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาถูก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ pantip โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษฟรี สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub